The school bridge

Dessin passage

Fujian, China, 2009

Xiaodong Li